2e Lockdown

Vanwege het snel oplopen van het aantal Corona besmettingen heeft het kabinet besloten om met ingang van 16 december (morgen) de Nederlandse basisscholen te sluiten. Deze sluiting zal duren t/m vrijdag 15 januari 2021. Het kabinet beslist op dinsdag 12 januari of de scholen weer opengaan. Dit betekent dat wij vanaf maandag 4 januari t/m vrijdag 15 januari thuisonderwijs zullen verzorgen.

We hebben hier inmiddels veel ervaring in en gaan deze periode vol vertrouwen tegemoet.

Onderwijs

Wij gebruiken de dagen voor de vakantie (woensdag 16 t/m vrijdag 18 december) om het thuisonderwijs, wat na de kerstvakantie plaatsvindt, voor te bereiden.

Deze dagen zal er beperkt online contact zijn. Dit is vooral bedoeld om te controleren of iedereen in kan loggen en of dat alle programma’s werken.                                              

Het daadwerkelijke gestructureerde thuisonderwijs start maandag 4 januari.

We hebben geleerd van de vorige keer, maar het zal echt voor iedereen weer even wennen zijn en anders gaan dan anders. Maar wij weten zeker dat het ons samen gaat lukken.