Ouderraad

Basisschool De Regenboog heeft een ouderraad.

Deze stichting bestaat uit een dagelijks bestuur en enthousiaste activiteitenouders en stelt zich ten doel om de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen, wat uiteindelijk de schoolbeleving van uw kind ten goede komt.

Dit gebeurt in de praktijk op de volgende manieren:

  • het mede organiseren van en assisteren bij buitenschoolse activiteiten, zoals schoolreisje, excursies en sport- en speldag
  • overleg met team en MR;
  • het (mede) organiseren van ouder- en themabijeenkomsten.

Jaarlijks zetten vele hulpouders zich in om de school mee te helpen bij onderwijskundige- en overige activiteiten. Daar zijn wij heel blij mee, want zonder deze hulp zouden er veel van deze activiteiten niet kunnen plaatsvinden. Leerkrachten kunnen hier onvoldoende tijd voor beschikbaar maken. Voorbeelden van dergelijke activiteiten zijn: het groepslezen in groep 3-4-5, het meehelpen met spelletjes in groep 1-2, het begeleiden bij excursies, etc.

Hulpouders

Aan het einde van elk schooljaar inventariseert de OR welke ouders het komende schooljaar zich willen inzetten als hulpouder of coördinator van een activiteit. Ieder schooljaar wordt afgesloten met een ledenvergadering van de OR waarin deze inschrijving wordt toegelicht.

Groepsouders

Jaarlijks worden er aan elke groep 1 à 2 groepsouders gekoppeld. Inschrijving hiervoor vindt plaats via een oproep van de OR in Druppelsgewijs. De aangemelde ouders helpen mee bij bijzondere activiteiten in de groep, zoals de kerstviering, een excursie of de verjaardag van de leerkracht(en). Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt door de leerkracht contact opgenomen met de groepsouders om de activiteiten voor dat schooljaar af te stemmen.