Corona nieuws

Door Corona ziet het schooljaar er anders uit dan we gewend zijn. Naast ieders gezondheid is het van groot belang dat we onderwijs kunnen blijven geven aan al onze leerlingen. School, ouders en leerlingen kunnen elkaar helpen door de richtlijnen goed op te volgen.

U neemt bij twijfel geen risico en checkt de beslisboom. Bij klachten, ook bij milde klachten blijft uw kind thuis en laten zij zich testen (dit is een dringend advies, maar niet verplicht). Bij niet testen doorloopt u zorgvuldig de procedure zoals beschreven bij het RIVM en overgenomen in dit Stappenplan 1: Klachten en dan….. testen of niet.

U bent niet verplicht om uw kind te laten testen. Wij respecteren hierin ieders keus. Wel gaan wij ervan uit dat u, als u uw kind niet laat testen, de juiste procedure doorloopt. Alleen dan kunnen we verdere besmettingen voorkomen.

Heeft uw kind zware klachten en laat u het kind niet testen? Houd uw kind thuis. Huisgenoten en het zieke kind mogen pas uit quarantaine als het kind 24 uur klachtenvrij is en huisgenoten klachtenvrij zijn. Blijven de klachten mild aanwezig, dan mogen huisgenoten en het kind uit quarantaine 7 dagen na het ontstaan van de klachten.

Tot slot wil ik nog benadrukken dat niemand, zeker niet een kind ,er ook maar iets aan kan doen als het besmet raakt. Wel kunnen we er met elkaar voor zorgen dat we het niet verder verspreiden. Ik vertrouw, maar reken ook op uw toewijding om het samen voor elkaar te krijgen.