De Regenboog

staat voor kleurrijk, veelzijdig en eigentijds TOM onderwijs.
Onder onze regenboog is plaats voor iedereen.

 

“Elk kind is uniek, maar dat betekent niet dat voor elke leerling een eigen programma mogelijk, nodig of zelfs maar wenselijk is”

Chris Struiksma – 2012

Onze visie op leren:

 • Kennis gaat vooraf aan vaardigheden
 • Ieder kind leert op dezelfde manier
 • De leerkracht staat centraal
 • Ieder kind kan alles leren, tot het tegendeel bewezen is.

Op onze school:

 • Krijgen alle leerlingen de aandacht en zorg die zij nodig hebben om in ontwikkeling te zijn;
 • Is een gemotiveerd team waarin iedereen zijn competenties optimaal kan ontplooien en inzetten voor de school;
 • Bieden wij een krachtige leeromgeving met voldoende ondersteuning;
 • Is een open cultuur, professioneel leiderschap en goede interne en externe communicatie.

Hoe realiseren wij dit?

 • We zorgen eerst voor een passend onderwijsaanbod voor de schoolpopulatie, dan een passend aanbod voor de groep en, indien nodig, nog een finetuning op een enkele leerling. We kijken van school naar groep naar leerling en stemmen daar ons onderwijs op af.
 • Het draait bij ons om de samenwerking, elkaar aanvullen vanuit eigen kwaliteiten. Dat geldt voor leerkrachten, leerlingen en ouders. We beseffen dat iedereen verantwoordelijk is voor het eigen leerproces, maar ook voor het geheel. Eigenaarschap en betrokkenheid stimuleren we op alle niveaus.
 • Onderwijs volgens de TOM uitgangspunten speelt in op het ontwikkelpotentieel door de actieve rol van leerlingen in hun eigen leerproces te versterken. Leerlingen worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen in de richting van actuele en op de toekomst gerichte doelen.
 • We gaan met leerlingen in gesprek over hun doelen. Deze doelen zijn gericht op cognitieve en op sociaal-emotionele kennis en vaardigheden. Leerlingen worden gestimuleerd om in hun leerproces een actieve rol te spelen, samen te werken met medeleerlingen, medeverantwoordelijk te zijn binnen de mogelijkheden van hun ontwikkeling en eigenaarschap te ontwikkelen.
 • We gaan met leerlingen in gesprek over hun doelen en hetzelfde doen we in de units en de hele school. De vraag is telkens: hoe maken we zichtbaar wat we willen bereiken, hoe kunnen we continu verbeteren? Om de opbrengsten te behouden of door te ontwikkelen, bespreken we samen met ouders hoe we dat met onze leerlingen, hun kinderen het beste en bij voorkeur vanuit betrokkenheid kunnen doen. Zo geven we invulling aan educatief partnerschap.
 • Het is onze ambitie om het lerend vermogen van leerlingen nóg verder te versterken en onszelf uit te dagen de grenzen te verleggen. Wanneer onze leerlingen naar het vervolgonderwijs gaan, hebben ze een onderzoekende houding, weten ze wat ze kunnen en wat ze willen. En hebben ze het vertrouwen hoe ze dit kunnen bereiken.