Het gebouw

De Regenboog

Basisschool De Regenboog is gelegen in het centrum van Schaijk. Met onze naam geven wij aan kleurrijk, veelzijdig en eigentijds te zijn.
Veel kinderen komen uit woonwijk ‘ De Molengraaf ‘, waar De Regenboog is gevestigd.
Het is een betrekkelijk rustige wijk, met goede woon- en speelgelegenheden.
Meer en meer zien we kinderen uit heel Schaijk naar onze school komen.

Sinds 2010 zitten wij in onze nieuwbouw, waarbij hebben wij het volgende hebben gerealiseerd:

 • ruimtes voor de lokalen die een aantrekkelijke onderwijsomgeving vormen voor kinderen en die op gevarieerde wijze gebruikt kunnen worden;
 • flexibel in te delen ruimtes, waardoor gevarieerd samengestelde en geschakelde units een herkenbare eenheid vormen en beschikken over eigen verwerkingsruimtes;
 • een voor het team eigen ruimte waarin werkplekken zijn ondergebracht en waarin op een ontspannen manier kan worden gepauzeerd;
 • centrale ruimtes die toestaan dat groepsactiviteiten en individuele activiteiten tegelijkertijd kunnen plaatsvinden, zonder dat deze activiteiten storend op elkaar inwerken;
 • vanuit de lokalen een goed zicht op wat er in de centrale ruimte gebeurt. De tussenwand is voorzien van veel glas en een dubbele deur;
 • een centrale gemeenschapsruimte die het mogelijk maakt dat de kinderen gezamenlijk deel kunnen nemen aan een viering of een podiumactiviteit;
 • garderobes die geen belemmering vormen voor het onderwijskundig gebruik van de ruimte;
 • voldoende speelruimte buiten de school. Om kinderen voldoende bewegings- en ontwikkelingsmogelijkheden te bieden, is de speelplaats extra groot en geven wij de Schaijkse jeugd ook de gelegenheid om buiten schooltijd op het speelplein te spelen.

Als school maken we gebruik van:

 • de gemeentelijke sporthal ‘De Eeght’, waar de leerlingen uit groep 3 t/m 8 gymles ontvangen;
 • de openbare bibliotheek, die de kinderen van groep 3 t/m 8 jaarlijks bezoeken brengen;
 • het dorpshuis ‘De Phoenix’, voor bijzondere festiviteiten en culturele activiteiten;
 • Heemkundegebouw ‘de Komme’, voor het project ‘Um nie te vergeete’.