Financiële hulp

In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om hun kind mee te laten doen aan sportclubs of muzieklessen. Zelfs de kosten die school met zich meebrengt zijn voor sommige ouders niet op te brengen.

Gemeente Landerd

Bij de gemeente Landerd kunt u meer info opvragen over een tegemoetkoming in de kosten voor school.

Jeugdcultuurfonds

Maar ook voor sport- en cultuurlessen. Het Jeugdcultuurfonds betaalt het lesgeld tot een maximum van € 450 per kind, per cursusjaar voor kinderen van 4-18 jaar uit gezinnen waar thuis geen geld is voor lessen. Zie hiervoor de website: https://www.jeugdcultuurfonds.nl

Wilt u hiervoor in aanmerking komen, meld het dan bij de intern begeleider, zij kan u en uw kind vanuit school als intermediair aanmelden.