Halen en brengen

Kom zoveel mogelijk als volwassenen alleen en houdt afstand tot elkaar.

Volgens de richtlijnen van de school (zie onderstaand beleid dat is opgenomen in onze schoolgids) brengen en halen ouders hun kinderen tot aan de poorten van het schoolplein. Deze richtlijnen zijn in de coronaperiode ontstaan en verder doorgezet als toekomstig beleid. Met deze maatregelen kunnen we ook in de huidige periode de rust, veiligheid en 1,5 meter waarborgen. Zolang de 1,5 m afstand geldt, zorgen school, verkeerscommissie en de gemeente Landerd er gezamenlijk voor dat er voldoende veiligheid is voor kinderen en meer fysieke ruimte voor ouders bij het halen en brengen. Wij vragen u alleen te halen en te brengen als dit gezien uw situatie noodzakelijk is en met in acht neming van de regels.

Schoolbeleid 

Op De Regenboog staan we voor veiligheid en welbevinden van alle leerlingen, uw kind(eren). Daarom zorgen we er met elkaar voor dat er voldoende ruimte is voor leerlingen om zelfstandighet schoolplein en de klas te betreden.

Wij hanteren daarvoor de volgende afspraken: 

  • Vanaf 8.15 uur gaan de poorten van het plein open en is er toezicht op het plein. 
  • Vanaf 8.20 uur gaan de deuren open en kunnen alle leerlingen rustig en zelfstandig naar binnen en is er toezicht in de klas. 
  • Om 8.25 uur gaat de eerste bel, om 8.30 uur starten alle lessen. 
  • Ouders parkeren voor de veiligheid van hun en andermans kinderen in de parkeervakken en niet op de stoep of rijbaan. 
  • Ouders gebruiken de zoen-en-zoef-zone alleen als kinderen zelfstandig kunnen in- en uitstappen. Deze zone is niet om te parkeren. 
  • Parkeren kan het veiligst op het plein bij de kerk. 
  • Ouders, verzorgers, oppas en niet-schoolgaande broertjes of zusjes blijven bij halen en brengen buiten het schoolterrein. 
  • De kleuters komen binnen via de kleuterpoort (bij de Weijers), groep 3 bij de hoekpoort en groep 4-8 bij de hoofdpoort. Alle kinderen komen en vertrekken via de aangewezen poort*. 
  • Bij de poort stapt een fietser af en loopt op het schoolplein. 
  • De fiets wordt gestald in het aangewezen parkeervak. 

*Uitzondering op de regel: 

Het hoofddoel geldt door al onze leerlingen, maar soms zijn er voor individuele leerlingen tussenstappen nodig. U kunt als ouder altijd in overleg met de intern begeleider én de leerkracht om aanpassingen te bespreken. Daarnaast maken leerkrachten met ouders van nieuwe leerlingen (kleuters)** individuele afspraken over brengen en halen voor de 1e schooldag.