Hoogbegaafdheid

Passend onderwijs voor (hoog)begaafde kinderen 2018-2019

In het koersplan Wereldonderwijs heeft Optimus helder haar visie op het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen verwoord:

Voor hoogbegaafde leerlingen is een kwalitatief goed aanbod op onze scholen gerealiseerd, met daarnaast peercontact in de regio.

Dit betekent dat Optimus-scholen werken aan:

 • een aanbod voor (hoog)begaafde kinderen dat past bij hun onderwijsbehoeften, vormgegeven op drie niveaus: groepsniveau, schoolniveau en bovenschools/ regionaal niveau.

Daarvoor is nodig:

 • Professionalisering van leerkrachten op onze basisscholen, zodat zij de (hoog)begaafde kinderen in hun eigen groep kunnen signaleren, begeleiden en het onderwijsaanbod kunnen aanpassen.
 • Ondersteuning door specialist(en) Hoogbegaafdheid op de scholen op het gebied van professionalisering, beleid en onderwijsaanpassingen.
 • Een vorm van regelmatig peercontact, begeleid door een gespecialiseerde leerkracht/ specialist Hoogbegaafdheid.

Van nu naar straks:

In grote lijnen zijn de veranderingen in iedere regio gelijk. De concrete uitwerking volgt op de volgende pagina’s. Iedere school en regio kan daarin eigen accenten leggen. Er is in ieder geval:

 • Aanbod op de volgende niveaus: basisaanbod in de groep (groepsniveau); verrijking binnen de methode (groepsniveau); groepsoverstijgende verrijking (schoolniveau); bovenschoolse peergroep (regionaal niveau); voltijd HB-onderwijs (Leonardo – regionaal).
 • Een sterke verbinding tussen het aanbod in de peergroep en het aanbod in de reguliere groep (gebruik Google Classroom).
 • Ondersteuning op de scholen door leerkrachten van de peergroepen (specialisten Hoogbegaafdheid), gebaseerd op 75% peergroeptijd en 25 % schoolondersteuning.

Peergroep

klik hier voor de website

Klik voor meer informatie op het plaatje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passend onderwijs voor (hoog)begaafde kinderen 2018-2019

 

In het koersplan Wereldonderwijs heeft Optimus helder haar visie op het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen verwoord:

Voor hoogbegaafde leerlingen is een kwalitatief goed aanbod op onze scholen gerealiseerd, met daarnaast peercontact in de regio.

Dit betekent dat Optimus-scholen werken aan:

 • een aanbod voor (hoog)begaafde kinderen dat past bij hun onderwijsbehoeften, vormgegeven op drie niveaus: groepsniveau, schoolniveau en bovenschools/ regionaal niveau.

Daarvoor is nodig:

 • Professionalisering van leerkrachten op onze basisscholen, zodat zij de (hoog)begaafde kinderen in hun eigen groep kunnen signaleren, begeleiden en het onderwijsaanbod kunnen aanpassen.
 • Ondersteuning door specialist(en) Hoogbegaafdheid op de scholen op het gebied van professionalisering, beleid en onderwijsaanpassingen.
 • Een vorm van regelmatig peercontact, begeleid door een gespecialiseerde leerkracht/ specialist Hoogbegaafdheid.

Van nu naar straks:

In grote lijnen zijn de veranderingen in iedere regio gelijk. De concrete uitwerking volgt op de volgende pagina’s. Iedere school en regio kan daarin eigen accenten leggen. Er is in ieder geval:

 • Aanbod op de volgende niveaus: basisaanbod in de groep (groepsniveau); verrijking binnen de methode (groepsniveau); groepsoverstijgende verrijking (schoolniveau); bovenschoolse peergroep (regionaal niveau); voltijd HB-onderwijs (Leonardo – regionaal).
 • Een sterke verbinding tussen het aanbod in de peergroep en het aanbod in de reguliere groep (gebruik Google Classroom).
 • Ondersteuning op de scholen door leerkrachten van de peergroepen (specialisten Hoogbegaafdheid), gebaseerd op 75% peergroeptijd en 25 % schoolondersteuning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passend onderwijs voor (hoog)begaafde kinderen 2018-2019

In het koersplan Wereldonderwijs heeft Optimus helder haar visie op het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen verwoord:

Voor hoogbegaafde leerlingen is een kwalitatief goed aanbod op onze scholen gerealiseerd, met daarnaast peercontact in de regio.

Dit betekent dat Optimus-scholen werken aan:

 • een aanbod voor (hoog)begaafde kinderen dat past bij hun onderwijsbehoeften, vormgegeven op drie niveaus: groepsniveau, schoolniveau en bovenschools/ regionaal niveau.

Daarvoor is nodig:

 • Professionalisering van leerkrachten op onze basisscholen, zodat zij de (hoog)begaafde kinderen in hun eigen groep kunnen signaleren, begeleiden en het onderwijsaanbod kunnen aanpassen.
 • Ondersteuning door specialist(en) Hoogbegaafdheid op de scholen op het gebied van professionalisering, beleid en onderwijsaanpassingen.
 • Een vorm van regelmatig peercontact, begeleid door een gespecialiseerde leerkracht/ specialist Hoogbegaafdheid.

Van nu naar straks:

In grote lijnen zijn de veranderingen in iedere regio gelijk. De concrete uitwerking volgt op de volgende pagina’s. Iedere school en regio kan daarin eigen accenten leggen. Er is in ieder geval:

 • Aanbod op de volgende niveaus: basisaanbod in de groep (groepsniveau); verrijking binnen de methode (groepsniveau); groepsoverstijgende verrijking (schoolniveau); bovenschoolse peergroep (regionaal niveau); voltijd HB-onderwijs (Leonardo – regionaal).
 • Een sterke verbinding tussen het aanbod in de peergroep en het aanbod in de reguliere groep (gebruik Google Classroom).
 • Ondersteuning op de scholen door leerkrachten van de peergroepen (specialisten Hoogbegaafdheid), gebaseerd op 75% peergroeptijd en 25 % schoolondersteuning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie over meer- en hoogbegaafdheid en de plusklassen verwijzen wij naar het Zorgplan 2017-2018.