Kwaliteitskaarten

Sinds 2019 werken wij aan een nieuwe kwaliteitsaanpak. Regels, routines en afspraken zijn stap voor stap vastgelegd in kwaliteitskaarten. Daarnaast zijn er enkele protocollen, ook op stichtingsniveau of vanuit externe organisaties.

Stichtings protocollen zoals AVG, informatie gescheiden ouders, integriteitscode, klachten procedure enz. zijn via deze link te vinden.

I.v.m. Corona zullen alle PO adviezen en richtlijnen leidend zijn. Omdat dit van ‘tijdelijke’ aard is, zijn niet alle aanpassingen in de kwaliteitskaarten en protocollen opgenomen, maar worden de richtlijnen als zodanig wel gevolgd en gehandhaafd.