Leerplichtwet

Een kind van 4 jaar is nog niet leerplichtig. Een kind wordt leerplichtig vanaf de eerste schooldag volgend op de maand waarin het 5 jaar wordt. Een kind van 5 jaar mag hooguit 5 uur per week vrij krijgen. Dit moet via de directie worden aangevraagd. In het belang van een soepele ontwikkelingslijn van uw kind, is het wel verstandig om het kind zo min mogelijk thuis te houden.

Onderwijs is van groot belang voor kinderen. Niet voor niets staat dit zo nadrukkelijk beschreven bij de Rechten van het Kind. Ouders moeten zich inzetten om de ontwikkeling van hun kind zo onbelemmerd mogelijk te laten verlopen. Hiervoor is het belangrijk dat kinderen ook zoveel mogelijk van het onderwijs kunnen volgen.

Vanwege bepaalde redenen kan het voorkomen dat uw kind de school niet kan bezoeken. Ziekte, bezoek aan een dokter, een begrafenis of een feest, zijn allemaal redenen om de school niet of niet volledig te bezoeken. Wij vragen u of u het verzuim van school zoveel mogelijk wilt beperken, m.a.w. als u bijvoorbeeld een bezoek aan de oogarts buiten schooltijd kunt plannen, dat dan ook te doen. U wilt immers met ons dat het onderwijs aan uw kind zo min mogelijk onderbroken wordt.

Lees hier verder voor de regelgeving en aanvraag voor verlof