Luxe verzuim

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouders kinderen thuis houden van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Houdt u uw kind(eren) thuis van school terwijl u daarvoor geen toestemming heeft, dan krijgt u van de leerplichtambtenaar van de gemeente direct een proces-verbaal.

Verzoeken voor verlof dienen altijd schriftelijk te worden ingediend. Mocht u over deze regeling nog vragen hebben, dan kunt u altijd terecht bij de leerplichtambtenaar van het RBL BNO; Leerplicht en schoolverzuim:
Postbus 5; 5340 BA Oss
Telefoon: [0412] 629 070
E-mail: info@rblbno.nl