MR-leden

Oudergeleding

Janneke v Summeren; lid ouders;  voorzitter

Rianne Voet; lid ouders

Roosmarijn Jaspers; lid ouders

Gunilla v. Zandvoort; lid ouders

 

Personeelsgeleding

Ria Peters; lid schoolteam; secretaris

Loes Manders; lid schoolteam; notulant

Carolien Huvenaars; lid schoolteam

Jenny Willems; lid schoolteam

Hoe is de MR te bereiken?

Ouders en personeel kunnen te allen tijde een beroep doen op de MR.  Natuurlijk kunt u uit de lijst van mensen die zitting hebben in de raad iemand kiezen. Maar u kunt uw contacten ook via het secretariaat / e-mail van de MR laten lopen: MR De Regenboog, Runstraat 16, 5374 AC Schaijk.

of  mr.deregenboog-s@optimusonderwijs.nl