MR-leden

Oudergeleding

Janneke v Summeren: lid ouders;  voorzitter

Roosmarijn Jaspers: lid ouders ( vice-voorzitter)

Gunilla v. Zandvoort: lid ouders ( notulant)

Mieke Romme: lid ouders

Personeelsgeleding

Ria Peters: lid schoolteam; secretaris

Carolien Huvenaars: lid schoolteam

Jenny Willems: lid schoolteam

Ben de Jong: lid schoolteam

Hoe is de MR te bereiken?

Ouders en personeel kunnen te allen tijde een beroep doen op de MR.  Natuurlijk kunt u uit de lijst van mensen die zitting hebben in de raad iemand kiezen. Maar u kunt uw contacten ook via het secretariaat / e-mail van de MR laten lopen: MR De Regenboog, Runstraat 16, 5374 AC Schaijk.

of  mr.deregenboog-s@optimusonderwijs.nl