Ons onderwijs

“Elk kind is uniek, maar dat betekent niet dat voor elke leerling een eigen programma mogelijk, nodig of zelfs maar wenselijk is”        

Chris Struiksma – 2012

Onze visie op leren:

De inzichten die wij hebben op leren en van waaruit wij handelen zijn wetenschappelijk onderbouwd. Daaruit blijkt:

 • Je leert eerst kennis en daarna vaardigheden;
 • De leerkracht staat centraal;
 • Je leert je leven lang;
 • Iedereen leert nagenoeg op dezelfde manier.

Als je onze school na 8 jaar verlaat dan:

 • Heb je voldoende kennis en vaardigheden in je rugzak om de stap naar het voortgezet onderwijs te maken;
 • Heb je geleerd om in gesprek te gaan over je persoonlijke leerdoelen en weet je hoe je een plan moet maken om je doelen te bereiken;
 • Heb je geleerd om actief mee te denken en mee te doen om je eigen leerproces te presenteren;
 • Heb je geleerd om je eigen kwaliteiten in te zetten zodat je kunt samenleven met anderen en je omgeving;
 • Heb je geleerd te onderzoeken wat je kan en wat je wil en neem je de verantwoordelijkheid dit te bereiken.

Op onze school:

 • Krijg jij de aandacht en de zorg die je nodig hebt om te ontwikkelen;
 • Mag jij je jezelf zijn, voel je je thuis en mag je fouten maken;
 • Werken gemotiveerde leerkrachten en leerlingen die zich inzetten om met elkaar te leren;
 • Praten en werken wij op een professionele manier samen;
 • Speel, werk en leer jij in een uitdagende leeromgeving.

Hoe realiseren wij dit?

 • Eerst zorgen we voor een passend onderwijsaanbod voor de schoolpopulatie, dan een passend aanbod voor de groep en, indien nodig, nog een finetuning op een enkele leerling. We kijken van school naar groep naar leerling en stemmen daar ons onderwijs op af.
 • Het draait bij ons om de samenwerking, elkaar aanvullen vanuit eigen kwaliteiten. Dat geldt voor leerkrachten, leerlingen en ouders. We beseffen dat iedereen verantwoordelijk is voor het eigen leerproces, maar ook voor het geheel. Eigenaarschap en betrokkenheid stimuleren we op alle niveaus.
 • Onderwijs volgens de TOM uitgangspunten speelt in op het ontwikkelpotentieel door de actieve rol van leerlingen in hun eigen leerproces te versterken. Leerlingen worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen in de richting van actuele en op de toekomst gerichte doelen.
 • We gaan met leerlingen in gesprek over hun doelen die gericht zijn op cognitieve én op sociaal-emotionele kennis en vaardigheden. Leerlingen worden gestimuleerd om in hun leerproces een actieve rol te spelen, samen te werken met medeleerlingen, medeverantwoordelijk te zijn binnen de mogelijkheden van hun ontwikkeling en eigenaarschap te ontwikkelen.
 • We gaan met leerlingen in gesprek over hun doelen en hetzelfde doen we in de units en de hele school. De vraag is telkens: hoe maken we zichtbaar wat we willen bereiken, hoe kunnen we continu verbeteren? Om de ontwikkeling te behouden en door te ontwikkelen, bespreken we samen met ouders hoe we dat met onze leerlingen, hun kinderen het beste en vanuit betrokkenheid kunnen doen. Zo geven we invulling aan educatief partnerschap.
 • Het is onze ambitie om het lerend vermogen van leerlingen nóg verder te versterken en onszelf uit te dagen de grenzen te verleggen. Dit betekent dat we passende verwachtingen hebben, wat wil zeggen dat alle leerlingen gelijke kansen verdienen om succesvol te zijn. Dit vraagt om een sterk geloof van ons leerkrachten in de potentie tot leren dat in elk kind aanwezig is. Effectief omgaan met verschillen draait dan ook niet om verlagen van doelen, maar om het realiseren van kwalitatief goede instructie en hoogwaardige feedback voor álle leerlingen ongeacht hun sociaaleconomische achtergrond.
 • Door te werken vanuit kinddoelen en portfolio hebben onze leerlingen wanneer zij naar het vervolgonderwijs gaan, een onderzoekende houding, weten ze wat ze kunnen en wat ze willen. En hebben ze het vertrouwen hoe ze dit kunnen bereiken.