Ouder-links

Algemeen

 

www.oudersonderwijs.nl

hét informatiepunt voor ouders

 

 

 

Knipsel basisonderwijs startpagina

 

Basisonderwijs.pagina.nl
Startpagina voor het basisonderwijs

 

 

Knipsel centrum jeugd en gezin
CJG geeft antwoord
,
hulp en advies op al uw vragen over het opvoeden van kinderen en jongeren.

Knipsel rijksoverheidGids basisonderwijs
Informatie over het kiezen van een basisschool, de rechten en plichten van ouders en hoe het onderwijs op basisscholen in zijn werk gaat.Typ bij trefwoord: gids basisonderwijs

 

Kinderzitjes Knipsel rijksoverheidRegels voor veilig vervoer van kinderen in de auto

 

 

Knipsel gemeente LanderdInformatie gemeente Landerd over onderwijs
In de categorie Onderwijs en kinderopvang treft u informatie aan over onder andere scholen, leerplicht en kinderopvang

Knipsel wmsInformatie over Wet Medezeggenschap op Scholen
Informatie van projectgroep WMS over de Wet medezeggenschap op scholen

 

Knipsel internetwijzer baoInternetwijzer
Praktische gids voor het basisonderwijs en speciaal onderwijs.

Knipsel internetwoordenboek

Internetwoordenboek   ‘De taal van het net’ : internetbegrippen,internetwoorden

 

 

 

 

Knipsel medezeggenschapsradenMedezeggenschapsraden

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) geeft onafhankelijk advies aan MR, GMR, OPR en schoolbestuur en verzorgt cursussen op meer dan 50 plaatsen in het land en op uw eigen locatie.

Knipsel ouders onlineOuders online
Welkom op de grootste ouders-community van Nederland. Voor (toekomstige) ouders van baby’s t/m pubers.

 

Knipsel steffie

Steffie
Welkom op mijn website. Ik ben Steffie en ik leg je op een makkelijke manier uit hoe dingen werken.
Bijvoorbeeld Internet, e-mailen of bankzaken.

Gezondheidszorg

GGD Hart van Brabant
Knipsel GGDHVBGezond Brabant is dè regionale wegwijzer op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in Brabant.

 

Stichting Jeugdtandverzorging N-O.N.-Brabant

 

Sociaal-emotioneel

Knipsel balansBalans Digitaal
Achtergrondinformatie over AD(H)D , Asperger, Dyslexie, dyscalculie ,…Vergoedingsregelingen

 

Knipsel pestwebPestweb
Als je te maken hebt met pesten, vind je het misschien lastig om erover te praten. Bij Pestweb kun je je verhaal kwijt. Voor jezelf of iemand anders. Wij helpen je met tips en advies om het pesten te stoppen. Kijk op deze website of chat, mail of bel met ons

Taal-Lezen

Lees me voorKnipsel lees me voor
Geanimeerde verhalen voorlezen aan je kinderen

 

Knipsel makkelijklezenplein

Makkelijk lezen Plein
Praktische informatie over materialen voor kinderen met leesproblemen.Ieder onderdeel (ouders,leerkrachten,kinderen) bekijkt het leesprobleem vanuit een ander perspectief.

 

 

Knipsel steunpunt dyslexie

Steunpunt dyslexie..Betekenis,oorzaken,gevolgen,diagnose en behandeling van dyslexie. Informatie over het thuis ondersteunen en begeleiden.