Ouderbijdrage

De school vraagt via de Ouderraad een vrijwillige ouderbijdrage. Jaarlijks worden er door de Ouderraad voor alle kinderen verschillende leuke activiteiten georganiseerd. Om dit mogelijk te maken is een ouderbijdrage noodzakelijk. Jaarlijks wordt door de MR deze vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld.

De ouderbijdrage wordt gebruikt voor:

  • versieren van de hal
  • bezoek van Sinterklaas en een cadeautje per unit;
  • organisatie van de kerstviering;
  • boerenmoes tijdens de carnaval;
  • organisatie schoolreisje/schooldag
  • activiteiten doedag
  • kleine vergoeding surveillanten

De ouderbijdrage ziet er als volgt uit:

€ 35,00 voor een leerling die het gehele jaar de school bezoekt

€ 35,00 voor een leerling die vóór de kerstvakantie op school komt

€ 17,50 voor een instromer die ná de kerstvakantie op school komt

Tijdens de eerste schoolweken wordt per gezin een brief meegegeven welk bedrag betaald moet worden en hoe én wanneer deze overgemaakt dient te worden.

Jaarlijks publiceert de Ouderraad een financieel overzicht van de uitgaven en inkomsten. Deze wordt via Druppelsgewijs en onze website gepubliceerd. Mochten er vragen zijn met betrekking tot het betalen van de ouderbijdrage, dan kunt u altijd contact opnemen met de directeur.

In het jaarverslag van De Ouderraad vindt u een financieel overzicht van de uitgaven. Deze wordt via Druppelsgewijs en onze website gepubliceerd. Een eventueel batig saldo zal worden gereserveerd voor zaken die de kinderen ten goede komen.

Is het één en ander onduidelijk of zijn er met betrekking tot het betalen van de ouderbijdrage problemen, dan kunt u altijd contact opnemen met de directeur van de school. Er zijn mogelijkheden die u daarbij kunnen ondersteunen. Klik hier voor meer informatie.