Kwaliteitskaarten

Sinds 2019 werken wij aan een nieuwe kwaliteitsaanpak. De huidige planperiode 2019-2023 zullen wij alle regels, routines en afspraken stap voor stap vastleggen in kwaliteitskaarten. Daarnaast zijn er enkele protocollen op stichtingsniveau of vanuit externe organisaties.

I.v.m. Coronona zullen alle PO adviezen en richtlijnen leidend zijn. Omdat dit van ‘tijdelijke’aard is, zijn niet alle aanpassingen in de kwaliteitskaarten en protocollen opgenomen. Maar worden de richtlijnen als zodanig wel gevolgd en gehandhaafd.

Ouderbetrokkenheid

Procedure van aanmelden tot inschrijven

Aanmeldformulier

Protocol sociale veiligheid

Protocol sociale veiligheid uitwerking

Gedragsprotocol

Leerplicht

Bewegingsonderwijs

Schoolveiligheidsplan De Regenboog

Protocol Schorsen en verwijderen

Protocol veilig internetgebruik, cyberpesten en omgaan met social media

Protocol mediawijsheid Regenboog

Kwaliteitskaart veilig op pad

Kwaliteitskaart gezond eten en drinken

Kwaliteitskaart verjaardag en trakteren

Luizen kwaliteitskaart

Protocol hoogbegaafdheid

Protocol toetsen

Huiswerk

Protocol schoolverzuim

Verlofregeling

Allergie en ziekte

Protocol medisch handelen

Verklaring medicijnen

Verklaring medicijnen en medisch handelen

Kwaliteitskaart AVG Foto- en filmbeleid