Taalklas Landerd

Met ingang van schooljaar 2016-2017 is er een vanuit Optimus, OOG en de gemeente Landerd een Taalklas in Den Omgang gevestigd. Deze is gericht op leerlingen die de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen om deel te kunnen nemen aan het reguliere Nederlandstalige onderwijs. In deze Taalklas krijgen leerlingen uit de hele gemeente Landerd onderwijs. Dit onderwijs is er vooral op gericht om deze leerlingen de Nederlandse taal eigen te maken, zodat zij zo snel mogelijk door kunnen stromen naar het reguliere onderwijs. Daarnaast krijgen zij ook onderwijs in de andere vakken. De kinderen krijgen op maandag, dinsdag en woensdag les in de Taalklas, de overige dagen krijgen zij onderwijs op hun ‘thuisschool’, de school waar ze naar toe gaan als ze de Taalklas niet meer nodig hebben.
De Taalklas maakt geen integraal deel uit van Den Omgang maar functioneert zelfstandig in het gebouw van Den Omgang.

Voor meer informatie over de Taalklas kunt u contact opnemen met de directeur van Den Omgang.