Team

 

Klik  hier op Formatie 2018-2019 voor de groepsindeling

 

Wij zijn trots op onze lerende organisatie. Professionaliteit en ontwikkeling zijn onze sleutelwoorden. Niet alleen uw kind ontwikkelt zich, ook wij als team zijn volop in beweging om ons verder te bekwamen. Dit beschrijven wij uitgebreid in ons schoolplan.

Directeur

Hilde van Eldonk           Ma, di, wo, do en vrij    h.veldonk@optimusonderwijs.nl

De directeur voert beleid uit en levert een bijdrage aan de meningsvorming. Geeft leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school, ontwikkelt het beleid, verzorgt de uitvoering van het onderwijsproces en is belast met het financieel en personeelsmanagement.

Onderbouwcoördinator

René Slegers                   Di    r.slegers@optimusonderwijs.nl

Bovenbouwcoördinator 

Henk van Raaij*            Di/Wo    h.vraaij@optimusonderwijs.nl

Een bouwcoördinator is een leerkracht met een speciale taak. Deze ondersteunt de directie bij beleidsontwikkeling op specifieke deelterreinen, bereidt en zit bouwvergaderingen voor, stemt onderwijsactiviteiten af in de bouw, coacht en/of begeleidt individuele groepsleerkrachten, in combinatie met klassenvisitatie in het kader van de gesprekkencyclus, participeert in MT vergaderingen, is plaatsvervangende leiding van de school bij afwezigheid van de directeur.

Intern begeleider

Thérèse v. Kessel*          Di, woe, do en vrij    therese.vkessel@optimusonderwijs.nl

De intern begeleider levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het onderwijskundige beleid, de ontwikkeling en coördinatie van het zorgbeleid en voert het uit. Coacht en begeleidt de leraren. Zij is verantwoordelijk voor professionalisering van het team op zorg gebied en houdt zicht op de ontwikkeling van uw kind. Stelt ontwikkelingsperspectieven (OPP) en handelingsplannen op voor een kind met ondersteuningsbehoefte. Deze plannen worden uitgevoerd tijdens de extra begeleiding van kinderen met een zorgarrangement in de groep.

Zorgcoördinator

Loes Manders                 Ma en do    l.manders@optimusonderwijs.nl

De schaduw intern begeleider is verantwoordelijk voor het opstellen van de Ontwikkelings-perspectieven (OPP) en handelingsplannen voor een kind met een zorgarrangement. Voert deze plannen uit tijdens de extra begeleiding van kinderen met een zorgarrangement in de groep. Levert een bijdrage aan de ontwikkeling, de coördinatie en de uitvoering van het zorgbeleid in de school, de begeleiding van leraren op zorggebied en houdt zicht op de ontwikkeling van uw kind.

Administratie            

Sandra Peters                 Di en do    adm.regenboogs@optimusonderwijs.nl

Onderwijsassistente 

Marianne Banken          Ma, do en vrij    m.banken@optimusonderwijs.nl

De leerkrachtondersteuner en de onderwijsassistente verzorgen de instructie/begeleiding aan kleine groepjes leerlingen, incidenteel aan individuele leerlingen. Het programma stellen zij onder begeleiding van de RT’er op. Zij geven begeleiding/instructie bij de vakken spelling, rekenen, technisch lezen en begrijpend lezen. De begeleiding van het leren samenwerken gebeurt in de groepen of units.

Leerkracht 8a

Henk van Raaij                          Ma, di, woe, do en vrij                 h.vraaij@optimusonderwijs.nl

Miriam Wingens                       di, woe        (afwisselend)            m.wingens@optimusonderwijs.nl

Leerkracht 8b

Marielle Thissen                        Ma, di, woe, do                             m.thissen@optimusonderwijs.nl

Miriam Wingens                       Vrij                                                   m.wingens@optimusonderwijs.nl

Leerkracht 7a

Robin van Kraaij                       Ma, di, woe, do en vrij                 r.vkraaij@optimusonderwijs.nl

Leerkracht 7b

Ben de Jong                               Ma, di, woe, do en vrij                 r.vkraaij@optimusonderwijs.nl

Leerkracht 6a                            

Jurian Langens                        Ma, di, woe, do en vrij                  a.broeks@optimusonderwijs.nl 

Leerkracht 6b                                                                                        

Mandy vd Linden                      Ma, di, woe                                     m.vdlinden@optimusonderwijs.nl

Lisette Centen                            Woe, do en vrij                               l.centen@optimusonderwijs.nl

Leerkracht 5a

Heleen van Tienen                    Ma, di                                               h.tienen@optimusonderwijs.nl

Ria Peters                                    Woe, do, vrij                                   r.peters@optimusonderwijs.nl

Leerkracht 5b                                                                                        

Carolien Huvenaars                  Ma, di, woe                                     c.huvenaars@optimusonderwijs.nl

Heleen van Tienen                    Do en do                                          h.tienen@optimusonderwijs.nl

Leerkracht 4a

Ilse Joosten                                 Ma, di en woe                                 i.joosten@optimusonderwijs.nl

Martien van Herpen                 Do, vrij                                             m.vherpen@optimusonderwijs.nl

Leerkracht 4b                                                                                                 

Sandra Spijkers                          Ma, di, woe, do, vrij                       s.spijkers@optimusonderwijs.nl 

Leerkracht 3a

Jenny Willems                            Ma, di, woe, do, vrij                      j.willems@optimusonderwijs.nl

Leerkracht 3b

Yvonne Giesbers                        Ma, di, woe, do en vrij                  y.giesbers@optimusonderwijs.nl

Leerkracht 1/2a

René Slegers                               Ma, woe, do en vrij                         r.slegers@optimusonderwijs.nl

Loes Manders                            Di                                                       l.manders@optimusonderwijs.nl

Leerkracht 1/2b

Susan Hoogenboom                  Ma, di en woe                                 s.hoogenboom@optimusonderwijs.nl

Vera Wolters                               Woe, do en vrij                               v.wolters@optimusonderwijs.nl

Leerkracht 1/2c

Liesbeth Smits                           Ma, woe en vrij                               l.smits@optimusonderwijs.nl

Miranda Timmermans             Ma, di en do                                   m.verstegen@optimusonderwijs.nl

Leerkracht 1/2d

Hermien Junier                         Ma, di en vrij                                  h.junier@optimusonderwijs.nl

Ine van Boxtel                            Woe en do                                       i.vboxtel@optimusonderwijs.nl

 

Administratie                           

Sandra Peters                             Di en do                                           adm.regenboogs@optimusonderwijs.nl

 

Conciërge

Frans de Witt                             Ma, di , woe, do en vrij

 

Interieurverzorgster

Meggy v.d. Venne                      Di en do

Patricia Paters                            Ma, woe en vrij

Anoeska Theunissen                 Vrij

 

*Interne contact persoon/vertrouwenspersoon