Team

 Klik  hier op Formatie 2019-2020 voor de groepsindeling

Wij zijn trots op onze lerende organisatie. Professionaliteit en ontwikkeling zijn onze sleutelwoorden. Niet alleen uw kind ontwikkelt zich, ook wij als team zijn volop in beweging om ons verder te bekwamen. Dit beschrijven wij uitgebreid in ons schoolplan.

Directeur

Hilde van Eldonk           Ma, di, wo, do en vrij   h.veldonk@optimusonderwijs.nl

De directeur voert beleid uit en levert een bijdrage aan de meningsvorming. Geeft leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school, ontwikkelt het beleid, verzorgt de uitvoering van het onderwijsproces en is belast met het financieel en personeelsmanagement.

Regisseur

Een regisseur is een leerkracht met een speciale expertise die als taak heeft de ambitieplannen te regisseren. De regisseur ondersteunt de directeur bij beleidsontwikkeling op specifieke deelterreinen, bereidt studiedagen en leerteams  voor, stemt onderwijsactiviteiten af in de leerteams, coacht en/of begeleidt individuele groepsleerkrachten, in combinatie met klassenobservaties in het kader van de ambitieplannen.

Coördinator

Een coördinator is een leerkracht met een speciale expertise op taal of rekengebied. De coördinator heeft de taak het onderwijsplan taal of rekenen et taal  te regisseren. De regisseur ondersteunt de directeur bij beleidsontwikkeling op specifieke deelterreinen, en ondersteunt de regisseurs daar waar het binnen de ambitieplannen passend is. De coördinator bereidt waar nodig met de regisseurs studiedagen en leerteams voor, stemt onderwijsactiviteiten af in de leerteams, coacht en/of begeleidt individuele groepsleerkrachten, in combinatie met klassenobservaties in het kader van de ambitieplannen.

Intern begeleider

Thérèse v. Kessel*          Di, woe, do en vrij   therese.vkessel@optimusonderwijs.nl

De intern begeleider levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het onderwijskundige beleid, de ontwikkeling en coördinatie van het zorgbeleid en voert het uit. Coacht en begeleidt de leraren. Zij is verantwoordelijk voor professionalisering van het team op zorg gebied en houdt zicht op de ontwikkeling van uw kind. Stelt ontwikkelingsperspectieven (OPP) en handelingsplannen op voor een kind met ondersteuningsbehoefte. Deze plannen worden uitgevoerd tijdens de extra begeleiding van kinderen met een zorgarrangement in de groep. De IB-er is plaatsvervangende leiding van de school bij afwezigheid van de directeur.

Zorgcoördinator

Loes Manders                 Ma en do    l.manders@optimusonderwijs.nl

De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor het opstellen van de Ontwikkelingsperspectieven (OPP) en handelingsplannen voor een kind met een zorgarrangement. Voert deze plannen uit tijdens de extra begeleiding van kinderen met een zorgarrangement in de groep. Levert een bijdrage aan de ontwikkeling, de coördinatie en de uitvoering van het zorgbeleid in de school, de begeleiding van leraren op zorggebied en houdt zicht op de ontwikkeling van uw kind.

Administratie            

Sandra Peters                 Di en do    adm.regenboogs@optimusonderwijs.nl

Onderwijsassistente 

Denise van Schaijk          Ma t/m vrij    d.vschaijk@optimusonderwijs.nl

De onderwijsassistente verzorgen de instructie, ondersteuning en begeleiding aan kleine groepjes leerlingen, incidenteel aan individuele leerlingen. Het programma wordt onder begeleiding van de IB-er opgesteld en afgestemd.

Leerkracht 8a

Henk van Raaij                          Ma, di, woe, do en vrij                h.vraaij@optimusonderwijs.nl

Martien van Herpen                 woe        (afwisselend)            m.vherpen@optimusonderwijs.nl

Leerkracht 8b

Elise Hendriks                       Ma, di, woe, do                            e.hendriks@optimusonderwijs.nl

Leerkracht 7a

Robin van Kraaij                       Ma, di, woe, do en vrij                r.vkraaij@optimusonderwijs.nl

Leerkracht 7b

Ben de Jong                               Ma, di, woe, do en vrij                b.djong@optimusonderwijs.nl

Leerkracht 6a                            

Jurian Langens                        Ma, di, woe, do en vrij                 j.langens@optimusonderwijs.nl 

Leerkracht 6b                                                                                        

Kay Lourenssen                          Ma, di, woe, do en vrij                              k.lourenssen@optimusonderwijs.nl

Leerkracht 5a

Mandy vd Linden                      Ma, di, woe                                   m.vdlinden@optimusonderwijs.nl

Ria Peters                                    Woe, do, vrij                                 r.peters@optimusonderwijs.nl

Leerkracht 5b                                                                                        

Mariëlle Thissen                  Ma, di, woe, do                                    m.thissen@optimusonderwijs.nl

Miriam Wingens                       Vrij                                                  m.wingens@optimusonderwijs.nl

Leerkracht 4a

Manou Spanjers                        Ma, di en woe                                 manou.spanjers@optimusonderwijs.nl

Lisette Piket-Centen                            Woe, do en vrij                              l.centen@optimusonderwijs.nl

Leerkracht 4b                                                                                                 

Sandra Spijkers                          Ma, di, woe, do, vrij                    s.spijkers@optimusonderwijs.nl 

Leerkracht 3a

Jenny Willems                            Ma, di, woe, do, vrij                    j.willems@optimusonderwijs.nl

Leerkracht 3b

Yvonne Giesbers                        Ma, di, woe, do en vrij                y.giesbers@optimusonderwijs.nl

Leerkracht 1/2a

René Slegers                               Ma, woe, do en vrij                        r.slegers@optimusonderwijs.nl

Manou Spanjers                        Aantal vrijdagen per jaar                                        manou.spanjers@optimusonderwijs.nl

Leerkracht 1/2b

Susan Hoogenboom                  Ma, di en woe                                s.hoogenboom@optimusonderwijs.nl

Vera Wolters                               Woe, do en vrij                            v.wolters@optimusonderwijs.nl

Leerkracht 1/2c

Carolien Huvenaars                 Ma (om en om) do en vrij                              c.huvenaars@optimusonderwijs.nl

Miranda Timmermans             Ma (om en om) di en woe                                   m.verstegen@optimusonderwijs.nl

Leerkracht 1/2d

Hermien Junier                         Ma, di en vrij                                  h.junier@optimusonderwijs.nl

Ine van Boxtel                            Woe en do                                       i.vboxtel@optimusonderwijs.nl

Administratie                           

Sandra Peters                             Di en do                                           adm.regenboogs@optimusonderwijs.nl

Conciërge

Frans de Witt                             Ma, di , woe, do en vrij

Interieurverzorgster

Meggy v.d. Venne                      Di en do

Patricia Paters                            Ma, woe en vrij

Anoeska Theunissen                 Vrij

*Interne contact persoon/vertrouwenspersoon