Unit 3-4 Welkom

Welkom in de oranje unit van groep 3 en 4.

oranje_unit

Hier krijgen alle leerlingen van groep 3 en 4 les.
In onze unit hebben we twee groepen 3 en twee groepen 4.
Ruim 100 leerlingen werken hier dagelijks aan de lesprogramma’s.
Zij worden van maandag t/m vrijdag begeleid door juffen, meesters, stagiaires en onderwijsondersteuners.

In onze unit besteden we veel aandacht aan lezen, taal, spelling en rekenen. Wij vinden het ook erg belangrijk dat onze leerlingen respectvol met elkaar omgaan en goed leren samen te werken. We begeleiden de leerlingen met oog voor verschillen en talenten van kinderen.

We hebben onze visie, doelen en aandachtspunten op papier gezet. Met als motto: Samen staan wij sterk!
Klik op de link of op het A4-tje om het pdf-bestand te openen.

 

Knipsel visie Strategie De Regenboog unit 3-4