Welkom op De Regenboog

Informatieavond en inloopochtend

Bekijk hier de poster voor de informatieavond en inloopochtend voor ouders die zich oriënteren op een basisschool voor hun vierjarige zoon of dochter.

Op 4 februari is er vanaf 20.00 uur ook voor overige geïnteresseerde in de unit 3-4 een vrije inloop voor informatie. Dus bent u al ouder op De Regenboog, maar geïnteresseerd in meer informatie over ons onderwijs en de huidige ontwikkelingen, kom dan gerust voor een kijkje in de keuken en het stellen van vragen. We bieden iedereen informatie over:

  • het werken in de groepen 3 (Tom onderwijs en hoekenwerk)
  • het leren zichtbaar maken in de hele school (databorden en portfolio)
  • passend onderwijs wat zegt dat nu (visie op onderwijs aan kinderen en op leren)
  • ouderparticipatie (betrokkenheid en participeren)
  • zorg en begeleiding (extra ondersteuning en voorzieningen, hoogbegaafdheid)

Op 6 februari is er een inloopochtend voor ouders die oriënteren op de basisschool of een kijkje willen nemen in de school waar hun zoon of dochter in 2019-2020 gaat starten. Uw zoon of dochter is dan ook van harte welkom om mee te lopen. U wordt rondgeleid door onze leerlingen uit de groepen 8.

Er is na de rondleiding op de bovenverdieping ruimte en gelegenheid voor het stellen van vragen aan de directeur en de intern begeleider. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee.

 

 

 

 

 

Van harte welkom op de site van basisschool De Regenboog.

Kleurrijk, veelzijdig en eigentijds!

Neem een kijkje op deze site om een indruk te krijgen van onze prachtige school…