De Regenboog

Samenwerken op een kleurrijke manier

Kleurrijk

Samenwerken

Veelzijdig

Eigentijds

Rondleiding Basisschool De Regenboog

 

Basisschool De Regenboog is kleurrijk, veelzijdig en eigentijds, net als de regenboog zelf. Dat betekent erg veel voor ons. 

Wij hebben respect in ons denken en handelen; voor onszelf, de ander en voor de wereld om ons heen. Wij accepteren dat we allemaal anders zijn en daarom is iedereen welkom bij ons op school.

Wij bieden een passende en krachtige leeromgeving waarbij we continu verbeteren. En dat alles altijd in verbinding met elkaar: tussen leerling, groep en leraar, maar ook tussen leerling, leraar, ouder en school.

Wij geloven in de kracht van verbinden.

Aanmelden
vanaf 3 jaar

Kind aanmelden

Snel naar

De wereldscholen van Optimus

met de beste kansen groeien naar een gelukkig leven

De kansen in het leven voor álle kinderen zo groot mogelijk maken. Dat is voor ons de echte bedoeling van onderwijs. Hun geluk is onze belangrijkste motivatie.

Het begint met veiligheid, vertrouwen en optimisme. Onze kinderen moeten zich gezien en gehoord voelen. Allemaal. Ieder kind heeft er recht op om echt gekend en erkend te worden. Ongeacht achtergrond, niveau of geloof. Iedereen doet ertoe en mag zichzelf zijn.

Vanuit die veilige basis bouwen we aan kennis en vaardigheden. Dan praten we zeker over taal en rekenen. Maar tegelijk over alles dat je nodig hebt om deze kennis toe te passen en te vergroten; je talenten te ontdekken en jezelf verhouden tot de wereld om je heen. Zo ontwikkelen onze kinderen hun kijk op de wereld en hun kansen ín de wereld. Die van vandaag en die van morgen.

‘Eigenaarschap’ is daarin een sleutelbegrip. Zowel voor de medewerkers als voor de kinderen. We dagen uit om zo veel mogelijk zelf aan het stuur te komen van het leven. Als we zien dat onze leerlingen uitgroeien tot gelukkige, zelfstandige en kritische wereldburgers, dan is onze missie geslaagd!

Optimusonderwijs.nl