AVG

Binnen Stichting Optimus primair onderwijs gaan wij zorgvuldig om met de privacy van uw kind. Hoe
wij omgaan met persoonsgegevens, is vastgelegd in onderstaande documenten.

  • Privacy-verklaring leerlingen
  • Privacy-reglement leerlingen
  • Toestemmingsformulier beeldmateriaal leerlingen en Wijzigingsformulier toestemming leerlingen.
  • Protocol datalekken

Deze documenten treft u aan op de website van Stichting Optimus, ook te vinden via onze website

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen, op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, wordt toestemming aan u gevraagd. Dit doen wij aan het begin van ieder schooljaar. U geeft toestemming via Parro. Via dit systeem kunt u altijd uw gegeven of geweigerde toestemming inzien. U mag vervolgens altijd besluiten om die toestemming alsnog te geven, of om uw eerder gegeven toestemming weer in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen betrekking op reeds met uw toestemming gemaakte foto’s.
Via het registratiesysteem Parro kunnen wij altijd zien of en waarvoor u toestemming heeft gegeven. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met het beeldmateriaal omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto of video te plaatsen.