Praktisch

Onder praktisch vindt u informatie over:

  • Schooltijden: Wanneer starten en eindigen de lessen?
  • Jaarplanning: Wat is het vakantierooster, welke activiteiten vinden er dit jaar plaats?
  • Ziekmelden: Hoe meld ik mijn kind ziek?
  • Verlof: Wanneer en hoe kan ik verlof aanvragen.
  • Financiële hulp: Welke hulp kan ik krijgen als geldgebrek een belemmering is in de ontwikkeling?
  • Protocollen: Wat zijn de regels, routines en protocollen van de school en de stichting?
  • Beleidsdocumenten: Wat zijn de  school- en beleidsplannen?
  • AVG: Hoe gaan wij als school en stichting om met de privacy van uw kind?