Praktisch

Onder praktisch vindt u informatie over:

  • Schooltijden: Wanneer starten en eindigen de lessen.
  • Jaarplanning: Wat is het vakantieroosten. Welke activiteiten vinden er dit jaar plaats.
  • Ziekmelden: Hoe meld ik mijn kind ziek.
  • Verlof: Wanneer en hoe kan ik verlof aanvragen.
  • Financiële hulp: Welke hulp kan ik krijgen als geldgebrek een belemmering is in de ontwikkeling.
  • Kwaliteitskaart: Wat zijn de regels en routines, protocollen van de school
  • Downloads: Wat zijn de  school- en beleidsplannen.
  • Protocollen: Wat zijn de protocollen van de Stichting waarmee de school werkt.
  • AVG: Hoe gaan wij om met de privicy van uw kind.