Ziekmelden

Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig en moet het iedere schooldag naar de basisschool. Voor sommige kleuters kan een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend zijn. Dan is een vrijstelling mogelijk. Dit betekent dat u uw kind tot de 6e verjaardag 5 uur per week mag thuishouden. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de directeur. ​

Ziekmelden

Afwezigheid (ziek, bezoek dokter of arts, therapie, begrafenis) geeft u zelf tijdig door via Parro. Dit werkt als volgt:  

  1. Ga naar de Parro app (app en werkwijze wordt u bij aanmelding doorgegeven). 
  2. Klik op absentie melden. 
  3. Klik het juiste kind aan (indien van toepassing). 
  4. Klik op de juiste reden voor absentie (ziek, doktersbezoek, etc.) 
  5. Geef de juiste data en tijden door. 
  6. Geef een korte toelichting voor de leerkracht over de reden van de absentie. 
  7. Verstuur de absentiemelding.  

Ziekmelden:  Via Parro. 

Vóór 8.30 uur via de Parro app. Leerkrachten melden de leerling beter via Parro wanneer deze weer op school is. Leerkrachten melden leerling beter door via Parro naar absenties te gaan. Hier drukken zij op de desbetreffende leerling en dan op ‘aanwezig melden’. 

Indien wij geen meldingen hebben ontvangen bellen wij u vóór half 10 om te checken of alles in orde is. 

Bezoek aan arts: Via Parro. 

Verlof vanwege bezoek aan een dokter, tandarts of ziekenhuis zijn allemaal redenen om de school niet of niet volledig te bezoeken. Wij vragen ouders of zij het verzuim van school zoveel mogelijk willen beperken, om bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts/orthodontist buiten schooltijd te plannen. We merken dat tandartsen en orthodontisten u in eerste instantie vragen dit onder schooltijd te doen, omdat het voor hen het meest praktisch is. We vragen u door te vragen, dan is er meestal wél een mogelijkheid vanaf 14.00 uur.

Verlof vanwege begrafenis: Via Parro.

Verlof vanwege een begrafenis in de eerste tot en met de derde graad is geoorloofd verlof. U kunt dit verlof aangeven via Parro.

Te laat​

Leerlingen die te laat komen, gaan zo rustig mogelijk het lokaal binnen en storen de groep niet. Te laat komen is storend voor de leerlingen en de leerkrachten, want zij zijn al gestart met de lessen. Kostbare onderwijstijd gaat hierdoor verloren en te laat komen valt onder ongeoorloofd schoolverzuim. Volgens afspraak met de leerplichtambtenaar registreren wij zorgvuldig welke kinderen te laat komen en hoe vaak zij te laat komen.

Bij 3 keer te laat neemt de leerkracht contact met ouders. Wellicht neemt hun zoon of dochter een andere route? Kletst gezellig onderweg en komt daardoor te laat? Of lukt het niet om op tijd te vertrekken. Heeft een kind zorgtaken waardoor het niet op tijd naar school kan?  

In ieder geval neemt de leerkracht eerst contact op.  

  1. Bij >5 keer te laat geeft de leerkracht dit door aan de directie, die contact met de ouder opneemt.  

  2. Bij 10 keer te laat zal de directie contact opnemen met de jeugd verpleegkundige. Veelvuldig te laat komen valt onder overig verzuim = ongeoorloofd verzuim van minder dan 16 uur. Dus bv regelmatig te laat komen nadat er al vooraf veel aandacht is geweest om het 'te laat komen' te voorkomen - verzuim door zorgtaken binnen het gezin. Het is aan de school of zij dit verzuim willen melden, dus niet verplicht. Maar wel passend binnen de zorgwet.