Het gebouw

De Regenboog is sinds 2010 gevestigd aan de Runstraat, gelegen in het centrum van Schaijk, behorend bij de gemeente Maashorst. ‘De Molengraaf‘, waar De Regenboog is gevestigd, is een betrekkelijk rustige wijk, met goede woon- en speelgelegenheden. 

Onze school is eigenlijk een soort blokkendoos, opgebouwd uit 4 kleine schooltjes in een hele grote school. Die schooltjes noemen wij units. In de units zijn veel mogelijkheden om samen te spelen, te leren, te werken en te ontdekken. Dit geldt voor de leerlingen én de leerkrachten. Unit overstijgend creëren we activiteiten om samen te spelen, te leren, te werken en te ontdekken.  

Er is veel aandacht voor Kunst en Cultuur dat je terugziet in onze jaarlijkse kunst- en muziekweken en in de extra inzet van een muziekdocent die lesgeeft aan alle groepen. Er is een theater/podium, een extra speelzaal op de beneden verdieping en een lift.

We maken gebruik van de mogelijkheden die het dorp en de omgeving ons biedt, zoals sporthal 'De Eeght', waar de leerlingen uit groep 3 t/m 8 onder leiding van een vakdocent gymmen. We bezoeken de bibliotheek, het dorpshuis 'De Phoenix' voor bijzondere festiviteiten en culturele activiteiten en het heemkundegebouw ‘De Komme’ voor het project ‘Um nie te vergeete’.

Sinds 2010 zitten wij in onze nieuwbouw, waarbij wij het volgende hebben gerealiseerd:

  • ruimtes voor de lokalen die een aantrekkelijke onderwijsomgeving vormen voor kinderen en die op gevarieerde wijze gebruikt kunnen worden; 
  • flexibel in te delen ruimtes, waardoor gevarieerd samengestelde en geschakelde units een herkenbare eenheid vormen en beschikken over eigen verwerkingsruimtes; 
  • een voor het team eigen ruimte waarin werkplekken zijn ondergebracht en waarin op een ontspannen manier kan worden gepauzeerd; 
  • centrale ruimtes die toestaan dat groepsactiviteiten en individuele activiteiten tegelijkertijd kunnen plaatsvinden, zonder dat deze activiteiten storend op elkaar inwerken; 
  • vanuit de lokalen een goed zicht op wat er in de centrale ruimte gebeurt. 
  • een centrale gemeenschapsruimte die het mogelijk maakt dat de kinderen gezamenlijk deel kunnen nemen aan een viering of een podiumactiviteit; 
  • garderobes die geen belemmering vormen voor het onderwijskundig gebruik van de ruimte; 
  • voldoende speelruimte buiten de school. Om kinderen voldoende bewegings- en ontwikkelingsmogelijkheden te bieden, is de speelplaats extra groot en geven wij de Schaijkse jeugd ook de gelegenheid om buiten schooltijd op het speelplein te spelen.