Aanmelden

 

 

Rondleiding en kennismaking    

Na de kerstvakantie informeren we u via weekkrant De Arena en posters in het dorp over de informatieavond en opendag op onze school. Ook staan de data gepland in de jaarplanning. U kunt uw kind aanmelden vanaf 3 jaar, via het 

Aanmeldformulier

dat u hier kunt bekijken en downloaden. U kunt het formulier ook aanvragen bij de conciërge of administratie van de school. Graag mailen naar adm.regenboogs@optimusonderwijs.nl, of inleveren bij de administratie. Na aanmelding ontvangt u bericht van de administratie over de ontvangst vanen de verdere procedure na aanmelding.

Starten

Heeft u bericht ontvangen dat uw kind kan worden geplaatst, dan kan uw zoon/dochter vlak na zijn of haar vierde verjaardag starten. De verjaardag wordt nog op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf gevierd. I.v.m. een veilige en prettige start zijn er uitzonderingen:

  • Voor de zomer- of kerstvakantie jarig? De drukke periode rondom Sinterklaas en Kerst en voor de zomervakantie is voor de meeste kinderen geen prettige tijd om te wennen. Het is belangrijk om vertrouwen op te bouwen voor u, uw kind en de leerkracht. We laten daarom in deze drukke periode geen leerlingen starten.
    • Wordt uw kind in december vier jaar, dan start het dinsdag na de kerstvakantie.
    • Wordt uw kind in de laatste 6 schoolweken vier jaar, dan komt het na de zomervakantie.
    • Wanneer de groepsgrootte boven de 30 leerlingen uitkomt, wordt er in juni en juli niet meer ingestroomd door 4 jarigen.
    • Na de herfst-, kerst-, carnaval- of meivakantie start uw kind op dinsdag.
  • Direct na de zomervakantie jarig? Kinderen die maximaal 5 dagen na de zomervakantie jarig zijn, starten op de eerste schooldag van het nieuwe jaar.

Kennismaken

In overleg met de leerkracht start uw kind met 2 dagdelen om enigszins vertrouwd te raken met de nieuwe omgeving. Kinderen die na de zomervakantie starten krijgen voorafgaand in één van de twee laatste schoolweken een kennismaking met de juf en de nieuwe leerlingen. Deze doorschuifdag staat vermeld op de jaarplanning. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging.