Unit 5-6

Welkom in de blauwe unit van de groepen 5 en 6

Hier ziet u weer een groot leerplein, waarbij Leren leren centraal staat. 

Los van de basisvakken taal, rekenen en lezen, maken de leerlingen vanaf groep 5 kennis met wereldoriënterende vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. 

Daarnaast is er wekelijks een Atelier-uur ingepland waarbij leerlingen deelnemen aan creatieve opdrachten. De leerlingen van groep 5 en 6 zitten daarbij door elkaar en leerkrachten maken gebruik van elkaars talenten.Ook vindt in deze unit het schaken plaats voor meer-en hoogbegaafde leerlingen van groep 4 t/m 8.