Snappet

Op De Regenboog gebruiken we in de groepen 7-8 de lesmethode Snappet. Snappet is een onderwijsplatform waarbij ieder kind op zijn of haar eigen niveau wordt uitgedaagd. Daarbij geeft Snappet de leerkracht beter inzicht in de voortgang van de kinderen. Samen zorgt dit voor hogere leerresultaten.

In plaats van het maken van opgaven in een werkboek, maken de kinderen de opgaven digitaal in Snappet. Binnen Snappet kun je vaak alleen het antwoord invullen. Voor de berekening gebruiken de kinderen daarom vaak een wisbordje of een kladschrift.

Groot voordeel van Snappet is dat zij na iedere vraag direct feedback krijgen. Ze zien dus meteen of het antwoord goed of fout is. Ze weten daardoor snel of ze op de goede weg zijn en kunnen direct hun antwoord verbeteren.

De leerkracht heeft toegang tot een aparte omgeving van Snappet, waar hij of zij live kan volgen hoe de kinderen het doen tijdens de les. De leerkracht ziet dus al tijdens de les of de kinderen de lesstof begrijpen en kan eventueel direct extra uitleg geven aan degenen die dit nodig hebben.

edereen werkt op zijn eigen niveau. De lesstof in Snappet past zich automatisch aan aan het niveau van het kind. Het niveau wordt door Snappet bepaald aan de hand van eerder gemaakte opgaven. Dit werkt heel motiverend: kinderen die de lesstof beheersen krijgen moeilijkere vragen. En kinderen die de lesstof lastig vinden, krijgen juist wat makkelijkere vragen. Zo kan ieder kind groeien op zijn of haar eigen niveau en tempo.

Op www.snappet.org vindt u meer informatie.