Bewegingsonderwijs

In samenwerking met AVEM (combifunctie) hebben we in de kleutergroepen ondersteuning voor de motorische ontwikkeling van een gespecialiseerde onderwijsassistent.

Met SpoRtZO  en de gemeente Maashorst zetten wij ons in voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. We hebben een samenwerkingsovereenkomsten Sportservice NoordBrabant SSNB, waardoor buurtsportcoaches van Landerd SpoRtZO alle gymlessen voor de groepen 3-8 en de Koningsspelen verzorgen.

In samenwerking met de partners van het lokale sportakkoord zorgen we voor het plannen, uitvoeren, monitoren en verantwoorden van een voortdurende ontwikkeling.

Gymtijden:

Woensdag

groep 4A en 4B: 08.30-10.00 uur

groep 3A en 3B: 10.30-12.00 uur

groep 5A en 5B: 12.30-14.00 uur

 

Vrijdag

groep 8A en 8B: 08.30-10.00 uur

groep 7A en 7B: 10.30-12.00 uur

groep 6A en 6B: 12.30-14.00 uur