Voortgezet onderwijs

Het kiezen van een juiste middelbare school is een belangrijke stap voor de toekomst van uw kind. De eerste stap was de keuze voor een goede basisschool. Een keuze die u zelf heeft moeten maken. Bij de stap naar het voortgezet onderwijs, staat u er niet alleen voor. Deze keuze kunt u samen met uw kind maken waarbij onze school u zal adviseren en begeleiden! 

Schooladvies

Als de basisschool er bijna op zit, hebben we samen met u en uw kind een goede kijk op de talenten en mogelijkheden van uw kind. Door het leerlingvolgsysteem, de toetsresultaten en observaties weten we welk onderwijsniveau uw kind aankan en hebben we een goede indruk van de leer- en werkhouding. We starten met de pré adviezen bij het eerste oudergesprek in groep 7 en geven dan een richtinggevend pré advies. Voordat het definitieve advies wordt gegeven, hebben er dus meerdere adviesgesprekken plaatsgevonden en komt het schooladvies meestal niet als een verrassing. Mocht u onverhoopt toch moeite hebben met het gegeven schooladvies, dan willen wij benadrukken dat ondanks dat het schooladvies sinds 2015 leidend is bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs, u hierover altijd met ons in gesprek kunt gaan. Want daarbij hebben we hetzelfde doel: “het beste voor uw kind, onze leerling en het vervolg onderwijs dat het beste bij hem of haar past! Lees hier meer over de route schooladvies op De Regenboog.

Niet eens met het schooladvies? Klik hier. 

De verschillende onderwijsniveaus

Vooraf aan de uitleg welke onderwijsniveaus er zijn, is het goed te weten dat alle leerlingen in het vmbo, havo of vwo starten in de onderbouw. De eerste 2 leerjaren in het vmbo en de eerste 3 leerjaren in het havo en vwo heten onderbouw. In de onderbouw werken scholen aan zogenaamde kerndoelen. Kerndoelen geven aan wat leerlingen na de onderbouw van het voortgezet onderwijs moeten weten en kunnen. De gestelde doelen kunt u nalezen op kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs 

Een school die het beste bij jou past

In de omgeving van Schaijk zijn meerdere scholen voor het voortgezet onderwijs. Maar hoe weet je of iets bij je past? Het gaat hierbij naast het juiste niveau, zeker ook om het gevoel wat het je geeft. Het lijkt heel gemakkelijk, maar deze stap vergt veel tijd en onderzoek. We raden ouders en leerlingen aan om niet alleen informatie te vergaren via internet of brochures, maar vooral door de scholen te bezoeken. Zomaar, op afspraak of tijdens open dagen. Spreekt de sfeer van een bepaalde school je aan, sluit het onderwijsconcept aan bij je interesses, voel je je veilig, gehoord en prettig? Dan weet je dat je op je plek bent. Bezoek ook eens een open dag. En bekijk de scholen via Scholen op de kaart. Onderstaande illustratie geeft aan welke onderwijsniveaus en doorstroommogelijkheden er zijn. Hieronder beschrijven we de verschillende niveaus: 

Praktijkonderwijs

In het praktijkonderwijs leren leerlingen van 12-18 jaar door praktijkervaring op te doen. Ze leren door te doen, waarbij de theorie gekoppeld wordt aan praktische stages en opdrachten. Een deel van de leerlingen stroomt na het praktijkonderwijs direct door naar werk en een ander deel komt er via een vervolgopleiding terecht. Meer weten? Op wat-is-praktijkonderwijs leest u meer! 

Vmbo

De ene leerling houdt van leren door te lezen en de andere door met de handen bezig te zijn. Het voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs kent 4 leerwegen die het beste passen bij jouw manier van leren. Een leerweg is een route door de school met een bepaald onderwijsprogramma die een leerling kan doorlopen. Het vmbo bereidt leerlingen voor op middelbare beroepsopleidingen (mbo). Meer weten over het vmbo? Kijk dan eens op www.govmbo.nl 

Havo

Het hoger algemeen voortgezet onderwijs is het op een na hoogste niveau binnen het voortgezet onderwijs. De havo kent 5 (theoretische)leerjaren en bereidt leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs (hbo). Ook kunnen leerlingen met een diploma doorstromen naar het vwo of een versneld mbo-traject volgen. Havisten leggen examens af in 6 verplichte vakken. Meer weten over het havo? Kijk dan eens op hoe zit de havo in elkaar 

Vwo

Tot het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) behoren het atheneum en gymnasium. Het verschil tussen beide is dat op het gymnasium de leerlingen Grieks en Latijn krijgen. Het vwo duurt 6 jaar en is bedoeld als voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs op een universiteit. De leerlingen leggen examens af in 7 verplichte vakken. Meer weten over het vwo? Kijk dan eens op hoe zit het vwo in elkaar?Komt u er niet uit? Wees gerust, maak een afspraak met de groepsleerkracht, intern begeleider, zorgcoördinator, of directeur en samen bekijken we alle opties.