Unit 1-2

Welkom in de gele unit van de groepen 1-2.

In unit 1-2 ligt de nadruk op samen spelen, samenwerken en het leren omgaan met regels en afspraken. Wij werken met een vaste dag structuur. Deze voorspelbaarheid, rituelen en ritmes versterken het gevoel van veiligheid voor de kinderen. Veiligheid van het kind staat voorop. Als een kind zich veilig voelt kan het tot leren komen.

Deze veilige basis wordt versterkt door de rijke speel leeromgeving. Wij werken vanuit de thema's van de methode Schatkist, de seizoenen en de feesten. We sluiten aan bij de beleving van kinderen waardoor ze aangesproken worden op hun nieuwsgierigheid en leergierigheid.

Spelenderwijs komen de kinderen in aanraking met taal en rekenen. Zo ook de cijfers en letters. Wij bieden klanken aan met het bijbehorende gebaar. De kinderen onthouden hierdoor beter de klank. Het ondersteunt onze visie dat jonge kinderen leren met hun hoofd, hart en handen.