Kunst en cultuur

Er is veel aandacht voor Kunst en Cultuur. Dit zie je terug in onze jaarlijkse kunst- en muziekweken en in de extra inzet van een muziekdocent en vakdocenten beeldende kunst en cultuur. 

Kunst en Cultuur valt in ons curriculum onder Wereldburgerschap; wereldwijze, creatieve en ondernemende leerlingen. 

Wat betekent dat? We optimaliseren de focus op leren, leven en samenleven in een veilig schoolklimaat. We willen de komende 4 jaar  “De kwaliteit van de cultuureducatie duurzaam versterken mede door middel van een intensieve samenwerking tussen onderwijs en de culturele sector”.

Hoe doen we dat?

  • Elk kind op De Regenboog krijgt goede kunstlessen door een kundig kunstvakdocent;
  • Elk kind van De Regenboog krijgt de kans om na school verder op ontdekking kan gaan in de wereld van de kunsten;
  • Kunst krijgt weer een professionele vaste plek krijgt in het curriculum.
  • We hebben 2 keer per jaar blokken van vier weken waarin kunstdocenten één van de vier disciplines aanbieden.
  • We zorgen ervoor dat alle kinderen de vier disciplines in acht jaar aangeboden hebben gekregen.

Dit alles doen we samen met Kunst en Co, die ons begeleiden, ondersteunen en faciliteren vanuit de culutrele middelen van het Ministerie en het subsidietraject Cultuur met Kwaliteit.