Wie zijn wij?

Formatie 2023-2024 Emailadressen

Unit 1-2  Sandra Spijkers, Susan Hoogenboom, Kelsy van den Nieuwenhuizen, Daisy van der Meulen, Desiré de Bie en Demi Ketels. Onderwijsassistenten Chantal Kuijpers, Saskia Roefs en Rianne van Grunsven.

Unit 3-4  Fleur Laarakkers, Anne Abels, Karin Jeurink, Dorine van Toor, Maaike Bergmans, Lisette Piket en Kyra Sijberts. Onderwijsassistenten Chantal, Saskia en Rianne.

Unit 5-6  Kay Lourenssen, Bram van Heck (LIO) Koen v.d. Wiel, Jenny Willems, Bart Staijen en Kelly van Buul *Interne contactpersoon/vertrouwenspersoon.

Unit 7-8  Rianne van Hemmen, Bram Verhoeven, Loes Jansen, Andy van den Bos, Susan Janssen, Elise Hendriks *Interne contactpersoon/vertrouwenspersoon.

Onderwijsondersteunend team  Ingrid Bouwers, Hanke Toorenaar, Bram Verhoeven, Mirjam Wingens, Frans de Wit, Hilde van Eldonk, Manou Spanjers, Yvonne van den Besselaar, Loes Boll, Anoeska v.d. Wielen. 

Beknopte beschrijving van functies en taken
Directeur

De directeur voert beleid uit en levert een bijdrage aan de meningsvorming. Geeft leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school, ontwikkelt het beleid, verzorgt de uitvoering van het onderwijsproces en is belast met het financieel en personeelsmanagement. 

Intern begeleider

De intern begeleider levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het onderwijskundige beleid, de ontwikkeling en coördinatie van het zorgbeleid en voert het uit. Coacht en begeleidt de leraren. Zij is verantwoordelijk voor professionalisering van het team op zorg gebied en houdt zicht op de ontwikkeling van uw kind. Stelt ontwikkelingsperspectieven (OPP) en handelingsplannen op voor een kind met ondersteuningsbehoefte. Deze plannen worden uitgevoerd tijdens de extra begeleiding van kinderen met een zorgarrangement in de groep. De IB-er is plaatsvervangende leiding van de school bij afwezigheid van de directeur.

De intern begeleider is tevens vertrouwenspersoon. 

Zorgspecialist

De zorgspecialist is verantwoordelijk voor het opstellen van de Ontwikkelingsperspectieven (OPP) en handelingsplannen voor een kind met een zorgarrangement. Voert deze plannen uit tijdens de extra begeleiding van kinderen met een zorgarrangement in de groep. Levert tevens een bijdrage aan de ontwikkeling, de coördinatie en de uitvoering van het zorgbeleid in de school, de begeleiding van leraren op zorggebied en houdt zicht op de ontwikkeling van uw kind. Hoogbegaafdheidsspecialist De hoogbegaafdheidsspecialist is verantwoordelijk voor het plannen, begeleiden en uitvoeren van processen in de school die leiden tot een afgestemd aanbod, dat voldoet aan de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde kinderen. 

Jonge kind specialist

Het jonge kind specialist is verantwoordelijk voor het plannen, begeleiden en uitvoeren van processen in de school die leiden tot een afgestemd aanbod, dat voldoet aan de onderwijsbehoeften van jonge kinderen in de groepen 1-2. En tevens mede verantwoordelijk voor de processen in de school die leiden tot een verantwoorde overgang van groep 2 naar 3. 

Onderwijsassistent

De onderwijsassistent verzorgt de instructie, ondersteuning en begeleiding aan kleine groepjes leerlingen, incidenteel aan individuele leerlingen. Het programma wordt onder begeleiding van de IB'er opgesteld en afgestemd. 

Regisseur

De regisseur is een leerkracht met een speciale expertise die als taak heeft de ambitieplannen te regisseren. De regisseur ondersteunt de directeur bij beleidsontwikkeling op specifieke deelterreinen, bereidt studiedagen en leerteams  voor, stemt onderwijsactiviteiten af in de leerteams, coacht en/of begeleidt individuele groepsleerkrachten, in combinatie met klassenobservaties in het kader van de ambitieplannen. 

Coördinator

Een coördinator is een leerkracht met een speciale expertise op taal of rekengebied. De coördinator heeft de taak het onderwijsplan taal of rekenen et taal  te regisseren. De regisseur ondersteunt de directeur bij beleidsontwikkeling op specifieke deelterreinen, en ondersteunt de regisseurs daar waar het binnen de ambitieplannen passend is. De coördinator bereidt waar nodig met de regisseurs studiedagen en leerteams voor, stemt onderwijsactiviteiten af in de leerteams, coacht en/of begeleidt individuele groepsleerkrachten, in combinatie met klassenobservaties in het kader van de ambitieplannen. 

Administratief medewerker

De kerntaken van de administratief medewerker zijn leerlingenadministratie, de financiële administratie, jaarbestellingen (inkoop) en gedeeltelijke personele administratie.    

ICT'er

De ICT'er plant, begeleidt en voert processen uit in de school die leiden tot een verantwoord gebruik van ICT in de klaspraktijk en op schoolniveau.         

Conciërge

De conciërge verricht onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, ondersteunende werkzaamheden, houdt toezicht op gebouwen en faciliteiten.                           

Interieurverzorgers

De interieurverzorgers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het schoonmaken van het gehele interieur van de school.