Leerling

In onze school leren we van en met elkaar. Leraren verbeteren samen met de directeur, intern begeleider, onderwijsondersteuners én leerlingen het onderwijs. Iedere dag, allemaal samen.

We creëren vanuit een intensieve samenwerking met onze leerlingen eigenaarschap. Dit betekent dat we het leren zichtbaar maken. Dat doen we door het maken van groepsafspraken en doelen vanuit de missie en de visie die we met de leerlingen in de klas opstellen. We maken het gezamenlijke leren zichtbaar op het databord. Het individuele leerproces maken we zichtbaar via portfolio.

We bepalen samen wat goed en belangrijk is voor onze leerlingen. Daarvoor hebben we ook een  Leerlingenraad Dit is een groep enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van onze school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school. De Leerlingenraad draagt bij aan een grotere betrokkenheid van de leerlingen bij het meedenken, overleggen en beslissen over schoolzaken.

Zo maken we samen en in verbinding ons onderwijs iedere dag een beetje beter.