Onderwijsaanbod

Elk kind op de basisschool krijgt vakken die wettelijk verplicht zijn. Een school bepaalt zelf hoe de lessen in deze vakken worden gegeven en met welk lesmateriaal. Deze verplichte vakken zijn:

  • Nederlands (technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en taal)
  • Engels
  • rekenen en wiskunde
  • oriëntatie op jezelf en de wereld: bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeersles en staatsinrichting
  • kunstzinnige oriëntatie: bijvoorbeeld muziek, tekenen en handvaardigheid
  • bewegingsonderwijs: bijvoorbeeld gymlessen

Wij beschrijven bij: De kernvakken, kunst en cultuur, School en veiligheid (sociaal emotioneel leren , burgerschap en mediawijsheid), Blink de wereld (wereld oriëntatie), verkeersveiligheidbewegingsonderwijs en Snappet, hoe wij die vakken vormgeven.