School en veiligheid

Op De Regenboog besteden we in alle groepen veel en expliciet aandacht aan sociaal emotioneel leren en sociale veiligheid en welbevinden.

Om pesten te voorkomen en effectief te handelen als het plaatsvindt werken we in de school direct en indirect aan sociale veiligheid en welbevinden. Meer hierover kunt u lezen in:

Protocol sociale veiligheid.pdf

Sociale veiligheid in de praktijk.pdf .

We gebruiken de methode Kwink. Dit is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL), inclusief burgerschap en mediawijsheid. 

Kwink:

  • Voorkomt verstorend gedrag en pesten
  • Kent een groepsbrede, preventieve aanpak
  • Zorgt voor een sociaal veilige groep
  • Verhoogt de leeropbrengsten
  • Werkt met vijf bewezen gedragscompetenties
  • Biedt iedere les unieke filmpjes
  • Voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid
  • Heeft een informatieve site  voor ouders.