Kernvakken

Kwalitatief goed onderwijs vinden wij erg belangrijk. Dit betekent dat we naast de kernvakken ook veel aandacht aan sociaal emotioneel leren, kennis over jezelf en de wereld, wetenschap en techniek, bewegen en kunst en cultuur belangrijk vinden 

De focus bij de kernvakken ligt op; technisch kunnen lezen, het zelfstandig maken van rekenbewerkingen, vaardig zijn in spelling en een ruime woordenschat opbouwen. Een goede kennisbasis is een belangrijke voorwaarde om moeilijkere vaardigheden, zoals begrijpend lezen en studievaardigheden, verder te ontwikkelen.

Hiervoor maken we gebruik van:

  • De methode Schatkist in 1-2 met extra aandacht voor de woordenschatontwikkeling.
  • De methode Veilig leren lezen in groep 3 met extra aandacht voor klankgebaren en woordenschatontwikkeling.
  • Het online programma Bouw wordt in de groepen 2 t/m 4 ingezet voor een effectieve ondersteuning bij leesproblemen.
  • In de groepen 3 t/m 8 gebruiken we moderne en wetenschapelijk onderbouwde methodes voor alle kernvakken.
  • Al onze leerkrachten werken bij het aanleren van nieuwe lesstof via het expliciete directe instructiemodel. 
  • De lessen worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Dit doen we door compacten en verrijken waar nodig.
  • De leerkrachten krijgen ondersteuning door de hoogbegaafdheidsspecialist voor meer- en hoogbegaafde kinderen, die behoefte hebben aan meer uitdaging.