Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid
Veiligheid op school is een gezamenlijke verantwoordelijkheid; van de directie, de leerkrachten, de medezeggenschapsraad, de ouders én de leerlingen. De veiligheid van onze leerlingen staat voor ons altijd voorop. Onze school is in het bezit van het Brabants Veiligheids Label (BVL). Dit label is een kwaliteitskeurmerk. Een uiterlijke waardering voor de geleverde kwaliteitsverbetering op het gebied van de verkeersveiligheid op en rondom de school. Dit betekent dat de school ieder jaar in alle groepen activiteiten uitvoert die bijdragen aan een veiliger verkeersgedrag.

Verkeerscommissie
Om de verkeersactiviteiten van de school te ondersteunen, is er een verkeerscommissie op school actief. Leerkrachten en ouders hebben zich het doel gesteld om het door ons behaalde BVL te behouden en daarnaast activiteiten te organiseren die een groter verkeersbewustzijn creëren onder kinderen, ouders en leerkrachten. In deze commissie hebben zitting:

Leerkrachten Ouderleden

Ben de Jong

Manou Spanjers

Loes Manders 

Ilonka van der Heijden

Anke van Beek- Bongers,

vacature (verkeersouders),

vacature (verkeersouders),

 

Thomas Jonker is de contactpersoon vanuit de gemeente. De verkeerscommissie is per e-mail bereikbaar op verkeerscommissie@optimusonderwijs.nl.

Veiligheid voor alle kinderen
De verkeerscommissie is actief op onze school om de verkeersveiligheid te vergroten en de kinderen goed verkeersgedrag aan te leren. We organiseren in de loop van het schooljaar diverse activiteiten voor de leerlingen. Een paar voorbeelden: de verkeersweek in het voorjaar met allerlei leerzame en leuke activiteiten; aandacht voor fietsen met een groep (voor groep 8); In het voorjaar doen leerlingen van groep 7 theoretisch en praktisch verkeersexamen. We maken gebruik van de mogelijkheid om via ANWB Streetwise een dag vol verkeersactiviteiten te plannen voor alle kinderen, wieltjesdag, verlichtingscontrole.

Tips en ideeën
Ouders van school kunnen altijd tips en suggesties over de verkeerssituatie doorgeven aan de verkeersouders of leden van de verkeerscommissie. Aandachtspunten worden besproken en er wordt dan advies uitgebracht of direct actie ondernomen. De commissie is via de mail te bereiken: verkeerscommissie@optimusonderwijs.nl

Hoe breng ik mijn kind naar school?
Als verkeerscommissie stimuleren wij dat u met uw kind te voet of met de fiets naar school komt. Mocht u toch met de auto komen, is het volgende belangrijk:

  • Parkeer uw auto op een parkeerplaats (er zijn enkele parkeerplaatsen rondom school, er is voldoende parkeergelegenheid bij de kerk).
  • Parkeer niet langs de weg of op de stoep.
  • Bij het gebruik van de zoen en zoef zone; zet uw kind af en rijd verder. Hier is parkeren niet toegestaan.

Geef het goede voorbeeld; het gedrag van de kinderen is een kopie van wat zij om zich heen zien!