Verlof

Lees hier de regels en afspraken over verlof, verzuim en te laat komen op De Regenboog.

 

Doel

  • Een goede verhouding tussen school, leerlingen en ouders vormt de basis van een effectief verzuimbeleid. Alle partijen hebben hierbij hun eigen rol.
  • Ouders zorgen ervoor dat hun kind naar school gaat en zij informeren de school als hun kind afwezig is.
  • De school hanteert duidelijke regels bij het voorkomen en aanpakken van verzuim, zodat ouders en leerlingen, maar ook de medewerkers van de school weten waar zij aan toe zijn en wat er van hen wordt verwacht.

Formulieren

Doe uw aanvraag zo spoedig mogelijk. Gaat het om extra vakantiedagen, dan minstens 8 weken van tevoren. De directeur beslist, binnen de gestelde regels, bij aanvragen tot en met 10 dagen; de leerplichtambtenaar beslist bij verlofaanvragen voor meer dan 10 dagen. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u in beroep gaan. Voor alle aanvragen moet u gebruik maken van het verlof-formulier voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit formulier ligt op school voor u klaar bij de administratie of is hier te downloaden.

Verzoeken voor verlof dienen altijd schriftelijk te worden ingediend bij de directie via adm.regenboogs@optimusonderwijs.nl