Oudercommunicatie

Oudercommunicatie en partnerschap vinden we erg belangrijk. Communicatie en samenwerking tussen school, leerkracht, ouder en leerling is het sleutelbegrip. Op De Regenboog benadrukken we de gelijkwaardigheid in de communicatie tussen leerkracht-ouder-leerling door deze voor te stellen als een driehoek met 3 gelijke benen. Dat betekent dat de lijnen kort moeten zijn met respectvolle communicatie vanuit gelijkwaardigheid. 

Door de wet op de privacy delen we geen nieuwsbrieven, foto's en films op onze website. We werken met een Parro app waarmee onze leerkrachten iedere ouder/verzorger wekelijks een kijkje geeft in de klas. Een foto of een filmpje zorgt ervoor dat we het onderwijs dat steeds meer op afstand is, dichterbij huis halen. Ook kunnen ouders via deze app kort en krachtig met de leerkracht communiceren.

 

Communicatie afspraken

  • Communicatie ziekmelden

Via Parro voor 8.30 uur doorgeven aan de leerkracht. 

  • Communicatie alledaagse vragen t.b.v. uw kind in de groep

Per mail of algemene nummer 0486-461365, graag ruim voor of pas weer na lestijd. 

Snelle en korte mededelingen kunt u ruim voor of pas weer na lestijd plaatsen via Parro.

De leerkracht is niet in staat alle mails of berichten direct te beantwoorden. Uiterlijk de volgende dag ontvanvgt u een eerste reactie.

  • Communicatie over extra zorg en begeleiding

Via algemene nummer 0486-461365 of per mail aan Ingrid Bouwer: i.bouwer@optimusonderwijs.nl 

  • Communicatie over arrangement-begeleiding 

Via algemene nummer 0486-461365 of per mail aan Loes Boll-manders: l.manders@optimusonderwijs.nl 

  • Overige vragen waarmee u niet bij de leerkracht of de intern begeleider terecht kunt 

Via algemene nummer 0486-461365 of per mail aan Hilde van Eldonk: h.veldonk@optimusonderwijs.nl