Unit 3-4

Welkom in de oranje unit van de groepen 3 en 4.

Hier ziet u het grote speel-leerplein met daaromheen de vier klassen, waarbij Spelend leren kenmerkend is. Dat wil zeggen dat we hier spelend leren lezen, schrijven en rekenen. We leren bijvoorbeeld lezen met Zoem de Bij.  

In onze groepen zitten alle leerlingen met hun tafel naar het bord zitten, niet in groepjes. Dat is een bewuste keuze in onze school, omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit essentieel is bij het leren. Onze leerkrachten geven allemaal op dezelfde wijze expliciete instructie op de kernvakken taal, lezen, spellen en rekenen. Daarbij is het cruciaal dat de oren en de ogen op de leerkracht zijn gericht.

Wordt er dan niet samengewerkt? Ja, juist wel, heel veel. Er is volop ruimte voor actie, interactie en samenwerken. Kinderen wisselen heel makkelijk van tafel, van plek en ook richting de units om spelend te leren en samen te werken.