Het onderwijs

Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs. Goed onderwijs start met een goede instructie. Daarom geven we op onze school les volgens het EDI-model: expliciete directe instructie. Vanuit het aanbod van de methode geven de leraren de instructies voor de vakken taal, rekenen en lezen volgens een vast stramien. De lessen worden gegeven met een concreet lesdoel, waarna een kraakheldere instructie plaatsvindt waarbij leerlingen geactiveerd worden. We controleren voortdurend of de leerlingen de instructie begrijpen en nemen op basis hiervan beslissingen voor het vervolg van de les.

Het is een aanpak die de leseffectiviteit en betrokkenheid van kinderen verhoogt en voor succeservaringen en betere leerprestaties bij de leerlingen zorgt.

Meer informatie over de kwaliteit van het onderwijs op De Regenboog?

Dit kunt u vinden via:

• www.scholenopdekaart.nl. Zoek dan op woonplaats. Daarna kunt u scholen vergelijken en o.a. nagaan hoeveel leerlingen de scholen hebben, wat de eindopbrengsten zijn en hoe leerlingen en ouders de school waarderen;

• Bekijk de protocollen en beleidsdocumenten  via de links vanuit onze website.

• Bekijk het rapport van de onderwijsinspectie.