Protocollen

Regels, routines en afspraken zijn stap voor stap vastgelegd in kwaliteitskaarten. Daarnaast zijn er enkele protocollen, ook op stichtingsniveau of vanuit externe organisaties.

De Regenboogprotocollen vindt u hieronder.

De centrale Optimusprotocollen vindt u hier, op de website van onze stichting, Optimus Primair Onderwijs.